Kontaktirajte nas

Osnovne informacije

NIKITRAVEL.BA d.o.o.
Ul. Kralja Petra Krešimira IV 88000 Mostar, BiH
ID:  4227823040007

Rješenje o reg. Br: Tt-O216/14

UniCredit Bank dd Mostar
Broj transakcijskog  računa:  3381302246684325
Broj deviznog računa/IBAN: BA39 3381 3048 4668 5711;
SWIFT: UNCRABA 22 –

Pošaljite nam poruku